28c97252c

    Về chúng tôi

CGN Group

CGN Begood là một nền tảng phát triển các ứng dụng công nghệ hạt nhân của CGNas tốt nhưMộtQuốc giadoanh nghiệp công nghệ cao trọng điểm và doanh nghiệp phần mềm chủ lực.Chuyên nghiên cứu phát hiện bức xạ và công nghệ hình ảnh và sản xuất thiết bị, CGN Begood cung cấp các giải pháp kiểm tra an ninh thông minh cho các ngành hải quan, cảng, biên giới, giao thông vận tải và tư pháp.

Picture-2(2)

Phạm vi kinh doanh quốc tế của CGN

CGN International Business Scope

CGN BEGOOD

Là một doanh nghiệp công nghệ cao chủ chốt và là doanh nghiệp phần mềm chủ chốt tại Trung Quốc, CGN Begood là nền tảng phát triển các ứng dụng công nghệ hạt nhân của CGN.Chuyên nghiên cứu phát hiện bức xạ và công nghệ hình ảnh và sản xuất thiết bị, cung cấp các giải pháp kiểm tra an ninh thông minh cho các ngành hải quan, cảng, biên giới, giao thông vận tải và tư pháp.

Lợi thế kỹ thuật

Nhóm tài năng : Nhóm nghiên cứu và phát triển với các tiến sĩ và thạc sĩ là trụ cột
Nền tảng quốc gia: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia & Trạm làm việc cho Chương trình Sau Tiến sĩ
Thành tựu Kỹ thuật : Hơn 200 thành tựu kỹ thuật, Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quốc gia

Lợi thế sản phẩm

Chuỗi sản phẩm, đảm bảo chất lượng và kinh nghiệm phong phú trong các dự án lớn

Nguồn lực doanh nghiệp

Nhóm CGN có tài sản hơn 800 tỷ yên
hơn 700 công ty thành viên và 5 nền tảng được niêm yết

Bảo lãnh tín dụng

Doanh nghiệp công nghệ cao then chốt và Doanh nghiệp phần mềm then chốt, Người nộp thuế Hạng A, Doanh nghiệp tín dụng 5A

Phạm vi kinh doanh quốc tế

International Business Scope

Dự án quan trọng

◎ 2008
◎ 2009
◎ 2010
◎ 2013
◎ 2014
◎ 2015
◎ 2016
◎ 2017
◎ 2018
◎ 2019

Dự án Chuyển đổi Thành tựu Công nghiệp của Bộ Tài chính

Dự án đặc biệt của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia về phục hồi thông tin điện tử và chuyển đổi công nghệ

Dự án phát triển đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành công nghiệp đặc trưng của Trung ương và địa phương

Dự án Đặc biệt Phát triển Internet of Things do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin và Bộ Tài chính thực hiện

Dự án Chương trình Đuốc của Bộ Khoa học và Công nghệ

Các dự án R&D chính của Kế hoạch Hỗ trợ Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Các dự án nghiên cứu và phát triển lớn cấp tỉnh và cấp Bộ (5511 dự án đặc biệt)

Hướng dẫn đặc biệt về các ngành mới nổi chiến lược cấp tỉnh và cấp Bộ

Dự án tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế thực của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin

Các dự án khoa học và công nghệ lớn về phân tích ảnh tập trung và hệ thống phân tích ảnh thông minh

Doanh nghiệp Phần mềm Công nghệ Cao & Trọng điểm Quốc gia

1f1139102
2f1139102

Đội kỹ thuật

CGN Begood coi trọng chiến lược quản trị nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu.CGN Begoodckhẩn cấp hasgần 500 lao động, trong đó 60% có trình độ cử nhân trở lên.CGN Begood has hơn 200 kỹ thuậtians, chiếm 50% tổng số.Withtiến sĩ và thạc sĩ là trụ cột, CGN Begood làTòa nhàđội ngũ R&D cấp cao.

Technical Team (2)
Technical Team (1)

Tài sản trí tuệ

Chúng tôi có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn độc lập và đã thu được hơn 200 thành tựu kỹ thuật, nhiều thành tựu trong số đó là nguyên bản trong nước.Trong gthuốc xổ,chúng tôi đã đạt đến trình độ tiên tiến quốc tế.